העתק ממכתב שנשלח לנשיא המכללה ובו הודעה על הקמת ההתארגנות

Sunday 21 כOct, 2012

לכבוד:

פרופסור נחמיה פרידלנד – נשיא

המכללה האקדמית תל אביב-יפו

רחוב רבנו ירוחם, ת.ד. 8401

יפו 61083

 

שלום רב,

הנדון: התארגנות סגל עמיתי ההוראה במכללה האקדמית תל אביב-יפו

 

הננו שמחים לבשר לך כי סגל עמיתי ההוראה במכללה האקדמית תל אביב-יפו נמצאים בעיצומה של התארגנות לסניף, במסגרת ארגון העובדים “כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי”.

 

אנו רואים במכללה האקדמית תל אביב-יפו בית אקדמי חם ותומך ושמחים להיות חלק ממוסד אקדמי ששם כנר לרגליו את רמת הלימודים הגבוהה באמצעות יצירתו של סגל אקדמי מעודכן, חוקר, מעורב ונגיש. כפועל יוצא, התארגנות סגל עמיתי ההוראה שמה לה למטרה לדאוג לתנאי העסקתם ושכרם של חבריה, לביטחונם התעסוקתי, לביסוס מעמדם המקצועי ולקידומם, על מנת לתרום לקידום איכות הלמידה וההוראה במכללה.

 

בהיות המכללה האקדמית תל אביב-יפו מוסד להשכלה גבוהה, אשר בבסיס קיומו ההון האנושי המועסק והלומד בו, בטוחים אנו כי הנהלת המוסד מכירה בחשיבותה של זכות ההתאגדות כזכות אנושית מהמעלה הראשונה, וכי היא מכירה בעיגונה הרחב של זכות זו בדין, לרבות בפסיקת בתי הדין לעבודה ובסעיף 33י לחוק ההסכמים הקיבוציים התשי”ז – 1957, הקובע  איסור פגיעה בעובד לעניין חברות או פעילות בוועד עובדים או בארגון עובדים, לרבות במהלך הקמת ההתארגנות.

 

כמו כן, אנו בטוחים כי נמצא במכללה האקדמית ת”א-יפו שותף להידברות ומשא-ומתן, שסופו בחתימה על הסכם קיבוצי.

 

אנו, חברי המזכירות  של סניף המכללה האקדמית תל אביב-יפו, מקווים ומאמינים כי שיתוף פעולה פורה בינינו לבין הנהלת המכללה יתרום לשיפור ההוראה והמחקר במכללה, ויבסס את מעמדה לא רק כמוסד אקדמי מעולה אלא כמוסד הדואג לעובדיו ולקיומה של הוגנות חברתית בין כתליו.

במהלך התקופה הקרובה נביא בפנייך פנייה מסודרת להכרה בהתארגנות כהתארגנות יציגה, לטובת פתיחת משא ומתן קיבוצי.

יצירת קשר של ההנהלה עם ההתארגנות תעשה דרך איש הקשר מטעם הארגון:

אברהם מנקס

רכז מטה מרכז

פקס: 153543311751

נייד: 0543311751

דוא”ל: center@workers.org.il

מען: ת.ד. 554 גבעתיים 53104

 

 

בכבוד רב,

חברי המזכירות

 המכללה האקדמית תל אביב – יפו

 

 

על החתום- בשם חברי הוועדה המארגנת:

 

עמרי לויתן

תמר ערב

יעלה להב-רז

אייל ישי

ד”ר אדוארדו שילמן

ד”ר בטי בנבנישטי

בועז ענבר

שרון חג’בי

 

 

 

העתק: אברהם מנקס,רכז מטה מרכז,

כוח לעובדים-ארגון עובדים דמוקרטי

הוספת תגובה

התגובה