פוסט אישי מאת ד”ר אדוארדו שילמן מבי”ס מדעי ההתנהגות במכללה

Sunday 21 בOct, 2012

אני כותב את הפוסט הקצר הזה כמו שהוא יוצא לי ובלי לערוך, במטרה להציג נקודת מבט שאולי חלקכם שותפים לה, ומתוך כוונה כי תיראו שניתן גם אחרת:

כשקיבלתי לפני כמה חודשים את המייל הראשון על התארגנות עמיתי ההוראה במכללה, לא התלהבתי לשמוע שההתארגנות שלנו כרוכה בהתחברות לארגון אחר.

ריח של פוליטיקה, כסף, וכד’ מעורר בי אברסיה קלה.

לכן הטרחתי את עצמי לאותה פגישה ראשונה בה נכחה נציגה של הארגון “כוח לעובדים”, ושאלתי את השאלות שהציקו לי, הבעתי את דעתי לגבי אי רצוני להיקלע לעימותים לוחמניים מול הנהלת המכללה, שביתות וכד’.

הסבריה של אותה נציגה הניחו את דעתי, אך תחושת אי הנוחות בשלה.

2-3 פגישות אח”כ, ומפגשים עם עוד 2-3 מנציגי “כוח לעובדים”, שיחות עם אקדמאיים אחרים במצבנו במקומות אחרים בעבר ובהווה (או”פ, ספיר, שנקר) ואני יכול לומר בביטחון שאני הרבה פחות מוטרד.

“כוח לעובדים” נותן לנו מסגרת ותמיכה משפטית (באמצעות נציגים של הקליניקה לזכויות עובדים בפקולטה למשפטים באונ’ ת”א), ליווי בניהול ההתארגנות באמצעות נציגיה, מידע וניסיון של אחרים, גם בתחום האקדמי (כחלק מפורום ארגונים להשכלה גבוהה) ואף ליווי כלכלי להדפסת אותם פליירים שקיבלתם ופוסטרים שראיתם המגיעים מכספי דמי החבר אותם אנו משלמים.

אז נכון שגם אני לא אוהב לשלם ועוד חודש בחודשו, אולם ללא תשלום זה לא נוכל להיחשב להתארגנות, והנהלת המכללה לא תוכל לשבת ולהידבר עמנו.

אבל הכי חשוב בעיניי הוא המסר שעובר בכל פגישה ופגישה – “כוח לעובדים” מלווה אותנו. ולא ההפך. אנחנו – מי מעמיתי ההוראה במכללה שירצה ויבחר בבוא העת לייצג אותנו מול ההנהלה –נציג את עמדותינו ונקבל את ההחלטות עבור עצמנו.

כך שאני רגוע בהקשר הזה. ההצטרפות ל”כוח לעובדים” ותשלום דמי החבר שם לא צריכה למנוע מאתנו את ההתארגנות שלנו. היא רק תעזור לנו.

 

אני מקווה שחלק מהחששות, אם היו, הופגו.

ואם לא, כל אחד ואחת מכם מוזמן לפנות אלי באופן אישי.

 

ד”ר אדוארדו (אדי) שילמן

amitoraa.academicollege@gmail.com


העתק ממכתב שנשלח לנשיא המכללה ובו הודעה על הקמת ההתארגנות

Sunday 21 בOct, 2012

לכבוד:

פרופסור נחמיה פרידלנד – נשיא

המכללה האקדמית תל אביב-יפו

רחוב רבנו ירוחם, ת.ד. 8401

יפו 61083

 

שלום רב,

הנדון: התארגנות סגל עמיתי ההוראה במכללה האקדמית תל אביב-יפו

 

הננו שמחים לבשר לך כי סגל עמיתי ההוראה במכללה האקדמית תל אביב-יפו נמצאים בעיצומה של התארגנות לסניף, במסגרת ארגון העובדים “כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי”.

 

אנו רואים במכללה האקדמית תל אביב-יפו בית אקדמי חם ותומך ושמחים להיות חלק ממוסד אקדמי ששם כנר לרגליו את רמת הלימודים הגבוהה באמצעות יצירתו של סגל אקדמי מעודכן, חוקר, מעורב ונגיש. כפועל יוצא, התארגנות סגל עמיתי ההוראה שמה לה למטרה לדאוג לתנאי העסקתם ושכרם של חבריה, לביטחונם התעסוקתי, לביסוס מעמדם המקצועי ולקידומם, על מנת לתרום לקידום איכות הלמידה וההוראה במכללה.

 

בהיות המכללה האקדמית תל אביב-יפו מוסד להשכלה גבוהה, אשר בבסיס קיומו ההון האנושי המועסק והלומד בו, בטוחים אנו כי הנהלת המוסד מכירה בחשיבותה של זכות ההתאגדות כזכות אנושית מהמעלה הראשונה, וכי היא מכירה בעיגונה הרחב של זכות זו בדין, לרבות בפסיקת בתי הדין לעבודה ובסעיף 33י לחוק ההסכמים הקיבוציים התשי”ז – 1957, הקובע  איסור פגיעה בעובד לעניין חברות או פעילות בוועד עובדים או בארגון עובדים, לרבות במהלך הקמת ההתארגנות.

 

כמו כן, אנו בטוחים כי נמצא במכללה האקדמית ת”א-יפו שותף להידברות ומשא-ומתן, שסופו בחתימה על הסכם קיבוצי.

 

אנו, חברי המזכירות  של סניף המכללה האקדמית תל אביב-יפו, מקווים ומאמינים כי שיתוף פעולה פורה בינינו לבין הנהלת המכללה יתרום לשיפור ההוראה והמחקר במכללה, ויבסס את מעמדה לא רק כמוסד אקדמי מעולה אלא כמוסד הדואג לעובדיו ולקיומה של הוגנות חברתית בין כתליו.

במהלך התקופה הקרובה נביא בפנייך פנייה מסודרת להכרה בהתארגנות כהתארגנות יציגה, לטובת פתיחת משא ומתן קיבוצי.

יצירת קשר של ההנהלה עם ההתארגנות תעשה דרך איש הקשר מטעם הארגון:

אברהם מנקס

רכז מטה מרכז

פקס: 153543311751

נייד: 0543311751

דוא”ל: center@workers.org.il

מען: ת.ד. 554 גבעתיים 53104

 

 

בכבוד רב,

חברי המזכירות

 המכללה האקדמית תל אביב – יפו

 

 

על החתום- בשם חברי הוועדה המארגנת:

 

עמרי לויתן

תמר ערב

יעלה להב-רז

אייל ישי

ד”ר אדוארדו שילמן

ד”ר בטי בנבנישטי

בועז ענבר

שרון חג’בי

 

 

 

העתק: אברהם מנקס,רכז מטה מרכז,

כוח לעובדים-ארגון עובדים דמוקרטי


הכרזה רשמית על הקמת התארגנות עובדים של עמיתי ההוראה במכללה האקדמית של ת”א-יפו

Saturday 20 בOct, 2012

עמיתי ההוראה במכללה האקדמית תל אביב-יפו

הננו שמחים ונרגשים לשתף אתכם בהכרזה הרשמית על הקמת התארגנות עובדים של עמיתי ההוראה במכללה, בה חברים כבר עשרות עמיתים

לאחרונה, בזיקה למגמות החברתיות המתעוררות בארץ ובהמשך לתסכול מתמשך, החלטנו, עמיתי הוראה בבתי הספר השונים במכללה, לפעול לשיפור ולשינוי אופן ההעסקה הנוכחי שלנו, המונע מאיתנו זכויות עובד בסיסיות ובטחון תעסוקתי

לכן, הקמנו את ארגון עמיתי ההוראה של המכללה האקדמית ומטרתנו לאגד לפחות שליש מהעמיתים כדי להיות ארגון יציג אשר יכול לפתוח במשא ומתן עם ההנהלה. החלטנו להתאגד באמצעות “כוח לעובדים” – ארגון עובדים דמוקרטי, שלו נסיון רב בהתאגדות עם מוסדות רבים ואחראי בין השאר להישגי מאבק העובדים באוניברסיטה הפתוחה ובמוסדות אקדמיים נוספים בשנה האחרונה

אנו קוראים לכל עמיתי ההוראה במכללה להצטרף לארגון החדש שיאפשר לנו להתפרנס בכבוד כאקדמאים

מאבקנו מצטרף למאבקים דומים המתנהלים כיום גם במכללות הציבוריות ובאוניברסיטאות, בחלק מהמוסדות הגיע הסגל הזוטר לשיפור ממשי בתנאי העסקתו. פעילותנו נעשית במקביל ובתאום עם ארגוני סגל נוספים במכללות ההוראה, במכללות הציבוריות ובאוניברסיטאות. באמצעות סולידריות ונחישות בתוך המכללה ומחוצה לה נגיע לתוצאה המיוחלת של שינוי מערכתי באופן ההעסקה שלנו ובמערכת ההשכלה הגבוהה בכלל

להצטרפות שלחו מייל לכתובת הבאה עם שמכם, היכן אתם מלמדים ומספר טלפון. אנו מתחייבים לשמור על סודיות מלאה

amitoraa.academicollege@gmail.com